Czy osiągniemy czystą energię?

Faktycznie ceny energii ostatnimi czasy drastycznie podrożały, coraz więcej przedsiębiorstw oraz gospodarstw domowych decyduje się na montaż OZE. Niektóre z nich również decyduje się na rozszerzenie możliwości i potencjału energetyki odnawialnej poprzez montaż zestawów akumulatorów. Warto nadmienić, że ma to też swoje zastosowanie do e-mobility - szeroko nagłaśnianego tematu.

Rosnące zapotrzebowanie energii

Szacuje się, że średniorocznie zużycie energii na kontynencie europejskim przekracza już 20 000 TWh, jednak rośnie w stosunkowo zróżnicowany sposób. Sieci elektroenergetyczne muszą ulegać szybkim zmianom a także być poddawane drogim modernizacjom by sprostać zapotrzebowaniu na stały i bezpieczny dopływ energii elektrycznej. Energetycy jednak już wiedzą, że sama rozbudowa sieci nie będzie rozwiązaniem nadchodzących problemów.

Kwestia elastyczności systemu elektroenergetycznego zaczyna być kluczowa. Skokowy wzrost samochodów elektrycznych wraz ze wzrostem ilości OZE (w samej Polsce ilość energii wytwarzanej ze źródeł OZE w przeciągu dekady wzrosła dziesięciokrotnie) wymaga gotowości systemu do znaczących obciążeń, w ostatnim przypadku dotyczy to w szczególności zmienności produkcji energii uzależnionej od warunków wiatrowych oraz braku powiązania produkcji ze zmiennością potrzeb odbiorców końcowych.

Operatorzy zdają się przygotowywać na tę okazję poprzez wprowadzanie środków, które mają na celu asymilację wyprodukowanej energii oraz ograniczenie efektów pracy tychże źródeł na sieć.

Operatorzy coraz częściej zaczynają wdrażać projekty pilotażowe dotyczące magazynowania energii. Technologie magazynów energii są już znane od lat, obecnie w przeważającej mierze korzysta się z elektrowni szczytowo-pompowych, które w cyklach dobowych (w zależności od potrzeb) mogą pracować jako duże zasobniki energii. Drugim trybem pracy może być praca interwencyjna, gdzie uruchomienie zasobów wiąże się z utrzymaniem wymaganego poziomu rezerwy mocy w szczytach. Na dany moment jest to najbardziej opłacalna metoda magazynowania energii, tego rodzaju elektrownie stanowią 90% światowych systemów magazynowania energii. Jednak i one mają kluczowe wady, które z każdym rokiem przybierają na sile: są oddalone od źródeł wytwarzania energii a także są silnie uzależnione od warunków geograficznych.

Kolejny typ magazynowania energii to akumulatory, które funkcjonują jako lokalne zasobniki prądu. Użycie baterii przy źródłach OZE pozwala na szybkie wychwycenie nadmiaru prądu (np. podczas dolin nocnych) oraz wykorzystać go w momencie gdy popyt na energię przeważa nad produkcję (np. szczyt podczas dnia). Technologie w tym zakresie są intensywnie modyfikowane, ponieważ w chwili obecnej zastosowanie kontenerów wypełnionych litowo-jonowymi akumulatorami dalej wydaje się drogie i (jeszcze) ekonomicznie nieopłacalne, jednak koszt magazynowania jednego kWh w baterii litowo-jonowej znacząco zmalał w ostatnich latach.

Wydaje się, że poprzez rozwój magazynowania energii przez prosumentów i zakłądy produkcyjne przyczynią się oni do decentralizacji produkcji energii, co znacząco zmniejszy szkodliwą emisję i odciąży system elektroenergetyczny.

Ekonomiczny aspekt magazynowania energii

Z punktu widzenia zakładów energetycznych najlepszym zastosowaniem wyprodukowanej energii z OZE jest zagospodarowanie jej do własnych celów w 100%. Ułatwia to rozliczenia pozalicznikowe oraz oraz pozwala uniknąć konieczności zagospodarowania wytworzonej energii w sieci. Na rynku pojawia się coraz więcej możliwości dla przedsiębiorstw i gospodarstw domowych. Pojemności tych akumulatorów są dosotowane by zapewnić zasilanie w tych godzinach, podczas których zakup prądu jest najdroższy.

Systemy magazynowania energii w przedsiębiorstwach są nieco bardziej skomplikowane i przy właściwym zarządzaniu mogą znacząco ograniczyć koszty działalności i zmaksymalizować efektywność energetyczną. Dzięki połączeniu akumulatorów z fotowoltaiką oraz agregatami prądotwórczymi przedsiębiorstwo jest znacznie bardziej elastyczne i odpowiada skuteczniej w okresach peaku energetycznego. Wspominając o elastyczności warto również nadmienić, że firma w ten sposób może podtrzymać zasilanie na określony czas w przypadku gdy nastąpi awaria i przerwa w dostarczaniu energii elektrycznej.

Inwestowanie w magazyny energii może przynieść znaczne oszczędności a nawet zacząć generować dochody i zapewnić niezbędną niezawodność. Wraz ze zmianami dotyczącymi zwiększonych wymagań co do odnawialnych źródeł energii, coraz więcej firm nie może pozwolić sobie na straty finansowe bądź spadek produktywności wynikający z zaniku zasilania sieciowego. Dzięki magazynowaniu energii, pracując z agregatorami, przedsiębiorstwa są zabezpieczone i jednocześnie redukują rachunki za energię elektryczną.

Dlaczego mamy tak mało magazynów energii? Wracając do spraw lokalnych, wiele polskich firm nie zdaje sobie sprawy o możliwości zaoszczędzenia dużych kwot poprzez zwiększenie efektywności zasobów zużywających energię:klimatyzator, serwerownie czy zamrażarka. Najprawdopodobniej jest to spowodowane w dalszym ciągu brakiem wiedzy na temat tej technologii. Pomimo potężnych korzyści, które organizacja może osiągnąć, przedsiębiorcy muszą dokonać znacznych nakładów inwestycyjnych oraz dokonać wszelkich starań by uzmysłowić sobie szeroki potencjał związany z wprowadzeniem akumulatorów do firmy.

Rosnąca elektryfikacja, e-mobility, rozwój internetu rzeczy (IoT) oznacza konieczność zwiększenia konkretnych działań by technologia mogła zrównoważyć dostawy energii, gdy na tą jest największe zapotrzebowanie. Magazynowanie energii w firmach powoduje optymalizację kosztów i zapewnia przedsiębiorstwom elastyczność w przyszłości. Już teraz widzimy jak zaawansowane agregatory działają w firmach - przykładowo wieżowcach, by minimalizować koszty operacyjne.

Wypełnij formularz i dowiedz się więcej!